Trastad

gård og grend i Kvæfjord


Trastad er en gård i Kvæfjord kommune, og er mest kjent for å ha vært stedet for Nord-Norges Åndssvakehjem, som var Nord-Norges diakonistiftelses institusjon for psykisk utviklingshemmede. Institusjonen ble lagt ned på grunn av HVPU-reformen i 1991, men Kvæfjord er fortsatt en omsorgskommune på grunn av at mange psykisk utviklingshemmede valgte å bosette seg i kommunen etter nedleggelsen.

På Trastad finner man Trastad Samlinger, landets eneste museum for de psykisk utviklingshemmedes historie generelt, for historien til Nord-Norges åndssvakehjem spesielt, samt utstillingsarena for kunst laget av psykisk utviklingshemmede. Trastad Produkter er fortsatt en viktig arbeidsplass for psykisk utviklingshemmede i Kvæfjord.