Trapesohedron er fellesnavn på en serie tredimensjonale geometri-figurer, der en kubus representerer den enkleste formen, i den sammenheng kalt trigonalt trapesohedron. Alle figurene har det felles at overflaten er satt sammen av likeformede og like store elementer.

Trigonalt trapesohedron har seks like sider

Enkelte av disse figurene fungerer som modell for beregninger omkring krystallinske former og –strukturer.

Pentagonalt trapesohedron er satt sammen av ti like elementer