Transportarbeid

arbeidet som utføres når et transportmiddel transporterer en viss godsmengde over en bestemt reiselengde

Transportarbeid er et mål for hvor mye person- eller godstransport som utføres av et transportmiddel eller ved et transportsystem (i motsetning til trafikkarbeid som refererer til forflytningen av selve kjøretøyene). Transportarbeidet er et produkt av antall passasjerer (eller antall tonn gods) og gjennomsnittlig reiselengde.

Transportarbeid måles i enhetene personkilometer eller passasjerkilometer (begge forkortet pkm) for persontransport, eller eventuelt tonnkilometer (tkm) for godstransport.[1] For privatbiler vil person-km eksakt tilsvare passasjer-km; mens i yrkestrafikk medregnes ikke føreren og eventuelt annet personale ombord.

Eksempler rediger

Persontransportarbeid rediger

Utdypende artikkel: Personkilometer

Hvis 100 biler med gjennomsnittlig 1,3 personer i hver (som omtrent tilsvarer gjennomsnittsbelegg i rushtid) kjører mellom Fredrikstad og Oslo (100 km), utføres et persontransportarbeid på:

  • 100 × 1,3 p × 100 km = 13 000 pkm

Et tog med 200 passasjerer på samme strekning utfører et transportarbeid på:

  • 1 × 200 p × 100 km = 20 000 pkm

I dette eksempelet er avstanden lik, og ettersom toget i dette eksempelet frakter flere personer enn de 100 bilene til sammen har toget altså høyere antall personkilometer.

Godstransportarbeid rediger

Utdypende artikkel: Tonnkilometer

Dersom et halvfullt tog på 10 000 tonn kjører en distanse på 100 km 2 ganger vil det utføre et godstransportarbeid på:

  • 10 000 t × 200 km × 2 = 4 000 000 tkm

Dersom et fullt tog på 15 000 tonn kjører en distanse på 100 km 1 gang vil det utføre et godstransportarbeid på:

  • 15 000 t × 200 km × 1 = 3 000 000 tkm

I dette hypotetiske eksempelet måtte det halvfulle toget kjøre to ganger, og egenvekten på toget utgjorde en så stor del i forhold til nyttelasten at det lønte seg å kjøre ett fullt tog én gang når man måler i transportarbeid.

Bruk rediger

Ved sammenligning av energiforbruk, forurensninger og så videre fra transport brukes vanligvis forbruket eller belastningen i forhold til transportarbeidet som målestokk.

Sammenlignet med traffikkarbeid rediger

Transportarbeid må ikke forveksles med «trafikkarbeid» som måles i kjøretøykilometer (antall kjøretøy ganget med hvor langt det enkelte kjøretøyet kjører, se arbeid (fysikk)). Trafikkarbeid tar altså hensyn til forflytningen av selve kjøretøyene, mens transportarbeid tar hensyn til personer eller gods.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 15. juni 2011. Besøkt 14. august 2010.