Transmisjon (telekommunikasjon)

prosessen med å sende og spre et signal

Transmisjon betyr overføring. I denne sammenhengen snakker vi om overføring av data. Om det er lyd, bilde eller tekst så vil det uansett bli gjort om til bits og deretter blir det transportert på analoge signaler med en bærebølge som går til destinasjonen.

Parabolantenne brukt til overføring av radiosignal