Transmisjon (mekanikk)

Transmisjon er en fornorsking av det engelske uttrykket transmission som på norsk, i mekanisk sammenheng, betyr kraftoverføring. Et eksempel er kraftoverføring fra motor via girkasse til drivhjul i biler. Andre eksempler kan være fra motor til utgående aksel på for eksempel verktøymaskiner som dreiebenker og fresbenker Disse har også girkasse med forskjellige utvekslinger.

Ordet transmisjon betyr overføring. Vi finner det igjen i tekniske uttrykk som transmitter (sender – radio, annen stråling), transmittorsubstans (nevrologi) og transmisjonsmedium om et overføringmiddel (fiber kabel, etc) for å overføre bits (dataterminologi).