Transcendentaletyde nr. 5 i B-dur (Liszt)

verk av Liszt

Transcendentaletyde nr. 5 i B-dur er et musikkstykke skrevet av den ungarske pianisten og komponisten Franz Liszt. Etyden er den femte i en serie på tolv, og ble første gang publisert i 1826 under tittelen Étude en douze exercices. Franz Liszt var da 15 år gammel, og etydene ble skrevet om i varierende grad frem til den tredje og endelige versjonen i 1852, som ble dedisert til hans tidligere lærer Carl Czerny. Nr. 5 er en av etydene som ikke ble endret mye siden originalversjonen.

Tekniske utfordringerRediger

Etyden har tilnavnet "Feux Follets" (Will o' the wisp), og blir på denne måten en musikalsk framstilling av fenomenet. Som i mange av Liszts etyder er det ikke bare én teknisk vanskelighet å finne. Lange, raske intervaller med sekster, kvinter, kvarter og terser i høyrehånden veves sammen med en underfundig melodi i venstre. Melodien bytter imidlertid ofte mellom hendene. Man finner også triller, kromatiske skalaer og andre kompliserte tekniske utfordringer i verket, og alt skal spilles med en lett hånd, med vekt på å formidle den mystiske atmosfæren. Etyden regnes for å være en av de vanskelige i settet.