Tracker er en fellesbetegnelse for en type sequencere som benyttes for musikkredigering. Et trackerprogram lar brukeren arrangere samples trinnvis på en tidslinje på flere monofone lydkanaler.

Navnet kommer fra trackerprogrammet Ultimate Soundtracker for Amiga, laget av Karsten Obarski i 1987.

Konsept Rediger

En tracker er nyttig ved produksjon av musikk med mange samplinger, ved å arrangere de i hvert sitt «spor». Et spor, eller kanal, kan bare spille av én sampling i gangen. Mens den originale Amiga-trackeren kun hadde fire spor, gjør dagens kraftige datamaskiner at antall spor nærmest er ubegrenset.

Et spor har vanlig vis 64 rader og 16 taktslag, men disse kan endres fritt av brukeren selv. For f.eks å lage en typisk trommerytme kan man programmere inn basstromme på rad 0, 4, 8, 12 osv., og hi-hat på 2, 6, 10, 14 osv. på et annet spor.

Ved hjelp av mønster (patterns) kan en lage en sang ved å angi når en skal spille forskjellige spor.

Trackere i dag Rediger

Tilgjengeligheten til mer moderne softsamplere og softsynthesizere har nedgradert trackerenes viktighet, men artister som Venetian Snares, Brothomstates og Bogdan Raczynski bruker det fremdeles i sin produksjon. Gamle Amiga-trackere som ProTracker og OctaMED oppdateres fremdeles. Tracker-musikk kan også finnes i enkelte videospill.