Toshkan (eller Toxkan) er ei elv i Tien Shan-fjellene i grenseområdet mellom Kina og Kirgisistan. Toshkan har sine kilder i fjellene sør for byen Naryn i Kirgisistan. Derfra renner den østover og inn i Xinjiang-provinsen i Kina, parallelt med Tien Shan-fjellene, til den løper sammen med elva Aksu. Toshkan er Aksu-elvas største sideelv.

Elvesystemet som Toshkan (Toxkan) inngår i.