Torstein Knarresmed

Torstein Knarresmed var antakelig en båtbygger fra RovdeSunnmøre, som var fiende av Olav den hellige, ettersom han hadde stjålet et skip fra ham. Båtbyggeriet lå ved sjøen i en bukt ved Knarrdal, et navn mange av innbyggerne også har. Flere funn etter et skipsbyggeri for knarrskip er gjort der, og ble beskrevet allerede i «Strøms Beskrivelse av Søndmøre».

Ifølge Snorre var Torstein den første som hogg kongen under slaget ved Stiklestad. Han hogg kongen med øks rett over det venstre kneet. Finn Arnesson drepte da straks Torstein.