«Toppunkt» kan også referere til en funksjons maksimumspunkt, se maksimum og minimum.

Vinkelens toppunkt er punktet der vinkelbeina møtes. I matematisk notasjon kan en vinkel betegnes for eksempel som . Det betyr at B er toppunkt og at det ene og det andre vinkelbeinet går gjennom henholdsvis punktene A og C. Toppunktet er i denne notasjonen alltid midterste bokstav. Denne notasjonen kan brukes for å unngå misforståelser. Ellers kan man skrive . Man kan også bruke en liten bokstav, for eksempel .