Topologisk sortering

Topologisk sortering er arbeidet med å sortere nodene i en graf slik at naboer listes i rett innebyrdes orden. Det forutsettes at to noder bare har en rettet kant seg imellom, og at grafen er asyklisk.

Problemstillingen opptrer for eksempel i prosjektplanlegging, og beregninger i regneark, der avhengigheter gjør at arbeid må utføres i rett rekkefølge. Grafens noder er da henholdsvis aktivitet i prosjektet eller en celleberegning.

Directed acyclic graph.png

Den avbildede rettede asykliske graf (t.h.) har flere mulige topologiske sorteringer:

 • 7,5,3,11,8,2,9,10
 • 7,5,11,2,3,10,8,9
 • 3,7,8,5,11,10,9,2

En vanlig algoritme for å finne en av løsningene, er da å

 1. Initielt
  1. finne ut hvilke noder som er naboer (a har nabo b kun hvis det fins en rettet kant fra a til b)
  2. regn ut inn-graden g(n) til hver node n i grafen.
  3. Noder med g(n) lik 0 legges i mengden STARTPUNKT
 2. I en løkke vil man, sålenge det finnes noder i STARTPUNKT
  1. velge ut en node i fra mengden STARTPUNKT
  2. skriv ut i
  3. fjern i fra STARTPUNKT
  4. for hver av i's naboer, j
   1. reduser g(j) med 1
   2. hvis g(j) har blitt 0, legg j til mengden STARTPUNKT
 3. Utskriften inneholder den sorterte liste.

Hvis grafen er syklisk avsløres det med at g(j) har antatt negative verdier.