Tomas’ barneevangelium

apokryf oldkirkelig tekst
(Omdirigert fra «Tomas' barneevangelium»)

Tomas' barneevangelium eller Thomas' barndomsevangelium er et apokryft verk som forteller om under Jesus skal ha gjort som barn, fra 5 til 12 år alder.

Teksten foregir å være skrevet av apostelen Tomas, et vanlig grep for å gi autoritet til apokryfe tekster. Maleri av Diego Velázquez, 1600-tallet.

Også to andre apokryfe verk er tilskrevet apostelen Tomas: Tomasevangeliet, et verk som angivelig inneholder sitater fra Jesus, og Apostelen Thomas' gjerninger, som skildrer apostelens martyrdød i India.

Tomas' barneevangelium ble kanskje skrevet på slutten av 100-tallet. Flere av dets beretninger ble henvist til av tidlige skribenter, og flere av fortellingene kom til å bli populære. Skriftet er ikke en sammenhengende fortelling, men frittstående episoder, med særlig vekt på såkalte «hevnunder», hvor Jesus straffer den som opponerer mot ham eller tviler på hans autoritet, noen ganger endog med døden. Straffen ble opphevet hvis man angret, og anerkjente Jesu makt. Dette gjør det naturlig å anta at teksten er skrevet i en kontekst hvor det var en konflikt mellom dem som anerkjente Jesus, og dem som ikke gjorde det.[1]

En oversettelse av Einar Thomassen ble utgitt i samlingen Apokryfe evangelier i serien Verdens Hellige Skrifter i 2001.

Referanser rediger

  1. ^ Resonnementet er hentet fra Halvor Moxnes' innledning til Apokryfe evangelier, 2001