ToSPot

(Omdirigert fra ToSpot)

Tospråklig Sjekk for Potensielle Tolker (ToSPoT) er en skriftlig ordforrådstest som tar en stikkprøve av kandidatens ordforråd på norsk og tolkespråket. Prøven arrangeres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Testen omtales gjerne som en "synstest for piloter" – det er en forutsetning for å kunne fly at man kan se, men det er ikke tilstrekkelig (det er ikke slik at alle som kan se kan fly), og på samme måte er det en forutsetning for å kunne tolke at man behersker grunnleggende ordforråd på de to tolkespråkene, men dette er ikke tilstrekkelig for å være tolk.

ToSPoT brukes som opptaksprøve for videre opplæring og rekruttering. Det utstedes ikke skriftlig dokumentasjon om kandidatens resultat, og ToSPoT gir i seg selv ikke grunnlag for godkjenning som tolk.

En som har bestått ToSPoT i et språk og har gjennomgått TAO (innføringskurs i tolking), kan søke om å bli oppført på nivå 5[1] i IMDIs tolkeregister, som finnes på tolkeportalen.

ReferanserRediger