Titan (database)

Titan er en database hos det svenske Försvarets radioanstalt (FRA) der tele- og datakontakter (trafikkdata) lagres. Lagringen omfatter store mengder kommunikasjon som krysser Sveriges grenser, herunder svenskers telefonsamtaler og e-post.[1][2] Informasjonen i databasen kan anvendes for trafikkanalyse, det vil si for å kartlegge enkeltpersoners kontaktnett, nettvaner eller internettelefoni,[3] eller sosiogram.[4]

Databasens eksistens var ukjent frem til 16. juni 2008 da den ble avslørt av journalisten Filip Struwe i SVT Rapport. Virksomheten som gjelder teletrafikk har pågått siden tidligst 1993 og internettrafikk kan ha blitt registrert siden 2000. Avsløringen viste et avvik fra regjeringens bilde av at FRAs innsamling og lagring har vært smal og kun begrenset til «ytre trusler». På tidspunktet for avsløringen skjedde lagringen med sletting etter 18 måneder,[2] men dette ble endret fra 1. desember 2009 til 12 måneder.[5] Kilden til SVT Rapports reportasje er blitt etterforsket av Säkerhetspolisen,[6] men saken ble henlagt.[7]

ReferanserRediger