Timoteus var ifølge Bibelen en av Paulus' nære medarbeidere. Han sies å ha hatt en gresk far og en judeisk mor.

Timoteus

Timouteus sies å ha fått opplæring i kristendommen av sin mor og sin mormor. Om faren sies det lite.

To av Bibelens bøker bærer hans navn: Paulus' første brev til Timoteus og Paulus' andre brev til Timoteus.