Tilsitakten

Tilsitakten (litauisk: Tilžės aktas) var et manifest som ble undertegnet i Tilsit den 30. november 1918 av 24 medlemmer av Nasjonalrådet for det lille Litauen (Mažosios Lietuvos tautinė taryba). De som skrev under, krevde en forening av Lillelitauen og Egentlige Litauen til én enkelt litauisk stat. Kravet innebar at de nordlige delene av Østpreussen ble utskilt fra Preussen og Tyskland.

Nytrykk av Tilsitakten fra 1938