Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport (TT) er et norsk fylkeskommunalt transporttilbud for handikappede eller eldre som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

I de fleste fylkeskommunene gjennomføres tilrettelagt transport med drosje. Standarden i tilbudet samt egenandeler fastsettes av hver enkelt fylkeskommune, som medfører at tilbudet varierer fra fylke til fylke. Dette reflekterer ulike politiske prioriteringer, forskjeller i kollektivtilbud og ulike geografiske forhold. Samferdselsdepartementet gir imidlertid veiledende retningslinjer for TT-ordningen.

Eksterne lenkerRediger