Tilbudets priselastisitet

Tilbudets priselastisitet (Els), ofte kalt bare tilbudselastisitet, er i samfunnsøkonomi et mål på hvor responsivt, eller elastisk, tilbudet etter et gode er når prisen på godet endres, alt annet like. Et gode kan her forstås som en vare eller tjeneste. Tilbudets priselastisitet er et relativt mål, nærmere bestemt hvor stor prosentvis endring det er i tilbudet av godet når prisen på varen endres med 1 %.[1] Verdien av tilbudets priselastisitet vil i praksis alltid være positiv: Jo høyere pris, desto mer vil produsentene være villig til å tilby av varen.[2]

Tilbudet av et gode kalles elastisk (eller relativt elastisk) når verdien av Els er større enn 1. Elastisk tilbud tilsier at den prosentvise endringen i tilbudet vil være større enn den prosentvise endringen i pris.[2][3]

Tilbudet av et gode kalles nøytralelastisk når verdien av Els er lik nøyaktig 1.[2] Da vil den prosentvise endringen i tilbudet være lik den prosentvise endringen i pris.[2][4]

Tilbudet av et gode kalles uelastisk (eller relativt uelastisk) når verdien av Els er mindre enn 1. Uelastisk tilbud vil si at den prosentvise endringen i tilbudet vil være mindre enn den prosentvise endringen i pris.[2][3]

Den tilsvarende størrelsen på etterspørselssiden av markedet kalles etterspørselens priselastisitet.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Oslo Economics. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet. s. 11. Besøkt 23. april 2017. 
  2. ^ a b c d e f McConnell, Brue og Flynn, s. 122.
  3. ^ a b McConnell, Brue og Flynn, s. 120.
  4. ^ McConnell, Brue og Flynn, s. 115.

LitteraturRediger

  • McConnell, Campbell R.; Brue, Stanley L.; Flynn, Sean M. (2009). Economics: Principles, Problems, and Policies (18. utgave). New York: McGraw-Hill. ISBN 9780697797537.