Sunnmøre Historielag

Sunnmøre Historielag ble dannet på et møte i Avholdshjemmet i Ålesund, 17. februar 1909. Formann første året var Andreas Halvorsen, sogneprest i Borgund. Målet for laget var å få frem «alt av historisk interesse, baade i sagn, klædedragt, indbo etc.» Det skulle gis ut et årsskrift for å gjøre stoffet tilgjengelig. I 1910 kom Tidsskrift for Søndmør Historiske Forening (Sunnmør Sogelag). Årsheftet har blitt utgitt de fleste årene etter det. I 2010 kom årgang 86.

I 1998 ble Bjarne Rabben og Odd Vollan utnevnt til Sunnmøre Historielag sine første æresmedlemmer.

Kilder rediger

  • Ragnar Standal Sunnmøre Historielag i :Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1999
  • Årsmelding i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1999
  • Tidsskrift for Søndmør Historiske Forening (Sunnmør Sogelag) Sunnmøre Historielag 1910