Tidsseriestudie

Et tidsseriestudie er en kvantitativ metode som brukes for å studere effekten av et fenomen på observasjonsenhetene ved å registrere fortløpende variasjoner både før og etter en endring av dette fenomenet inntrer.[1] For eksempel kan man studere den antatte effekten av endret politikk for å finne ut av hvilke konsekvenser den har fått. Man kan så sammenligne forholdene før og etter endringen har inntrådt.

UlemperRediger

Faren ved denne typen studier er at man har for få observasjonstidspunkter. For eksempel kan endringene ta lang tid før de inntreffer og studier som ikke måler lenge nok i etterkant kan da konkludere med at det ikke var noen effekt når realitetene var at den kun var forsinket. Eller endringer kan være kun kortvarig for så gradvis stabilisere seg på normalt nivå. Jo flere observasjonstidspunkter man har og jo lengre tidsspenn man måler over, jo sikrere kan man være på at måledataene gir et riktig bilde.

ReferanserRediger

  1. ^ Skog, Ole-Jørgen : Å forklare sosiale fenomener - en regresjonsbasert tilnærming, Gylendal Akademiske 2004, s. 81