Tidslinje over livets evolusjonshistorie

Denne tidslinjen over evolusjonen er et produkt av gjeldende vitenskapelige teorier som gir en oversikt over de største hendelsene i utviklingen av ulike livsformer på planeten Jorden. Innenfor biologifaget bruker man begrepet evolusjon om endringene levende vesener har gjennomgått over lengre tid, på bakgrunn av endringer i de arvelige egenskapene. Evolusjonære prosesser står bak den store variasjonen av liv på alle nivåer, og likhetene mellom de mange forskjellige artene indikerer en felles avstamning; at alle arter, levende og utdødde, har utviklet seg fra denne gjennom prosessen kalt evolusjon.

Visuell representasjon av historien om livets utvikling på jorda, som en spiral.

Datoene i artikkelen er estimater basert på vitenskapelige funn.

TidslinjeRediger

I løpet av 4,6 milliarder år i bane rundt sola har Jorden hatt et stadig økende mangfold av livsformer. Tallende er omtrentlige, og basert på fossilfunn:

Periodiske utryddelser har midlertidig redusert det biologiske mangfoldet og fjernet:

Se ogsåRediger

FotnoterRediger

  1. ^ Mikroorganismer som ikke tåler nåtidens normale atmosfæriske oksygennivå.
  2. ^ Biologisk produksjon av oksygen i atmosfæren, forårsaket av blågrønnbakterier som drev fotosyntese. Geologisk, isotopisk og kjemisk forskning tyder på at denne miljøendringen fant sted for ca. 2,4 milliarder år siden. Dette gjorde forholdene ulevelige for de obligate anaerobene.

Eksterne lenkerRediger