Thorney (London)

Thorney Island («Torneøya») var ei grusør ved Themsen, oppstrøms for middelalderens London. Thorney var stedet der Westminster Abbey og Westminster Palace (nå Houses of Parliament) ble bygd.

Øra lå mellom de to løpene som sideleva Tyburn danna ved utløpet i Themsen, nær det laveste stedet der Themsen kunne vades ved lavvann.

Thorney er omtalt i et dokument som er blitt tilskrevet kong Offa av Mercia, og som oppbevares i Westminster Abbey, som «et fryktelig sted». Gjennom de påfølgende hundreåra må det ha foregått en rydding og oppdyrking, for på Edvard Bekjennerens tid omtales Thorney som «et vidunderlig sted, omgitt av fruktbart land og grønne enger».

Alle spor av Thorney er i dag borte, men navnet lever videre i Thorney Street ved hovedkvarteret til MI5.