Theodor Bar Konai

Theodor Bar Konai var en nestoriansk kristen skribent og apologet som etter alt å dømme levde i Irak på slutten av 700-tallet. Han er mest kjent som forfatter av Scholia (eller Skolieboken), hvor han både gir en kateketisk utlegning av den kristne troen slik han forsto den, og drøfter ulike konkurrerende trosretninger.[1]

Han skrev også en kirkehistorie, traktater mot monofysittismen og arianismen og noen andre apologetiske skrifter.[2] Avsnittet fra Skolieboken om manikeismen bygger etter alt på dømme på Manis eget verk Fortellingen (Pragmateia).

Utdrag fra Skolieboken er oversatt til norsk i antologien Manikeiske skrifter, 2011.

ReferanserRediger

  1. ^ Einar Thomassens innledning til Manikeiske skrifter, 2011
  2. ^ Chabot, J. B. «Syriac Language and Literature». Catholic Encyclopedia. New York, 1912