The Norwegian School in London

The Norwegian School in London, Den norske skolen i London, også omtalt som The Norwegian School in Wimbledon, er en engelsk independent school, uavhengig skole, for barn og unge i alderen 6 til 16 år. Skolen ble grunnlagt i januar 1982.[1]

Skolen drives som en norsk grunnskole med både barne- og ungdomsskole som dermed omfatter 1. til 10. årstrinn. Grunnskolen underviser etter norsk læreplan og er godkjent etter den norske privatskoleloven. Det er en fådelt skole, slik at 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn deler klasserom. Elevene er en blanding av barn og ungdom som bor og har bodd i England over lengre tid, og barn og ungdom som er i London i en kortere periode.

Ettersom skolen er godkjent av både engelske og norske skolemyndigheter, må skolen også forholde seg til begge lands regelverk. Fra engelsk side er hele skolen underlagt tilsyn fra Merton Council, som er den lokale bydelen, og Ofsted (Office for Standards in Education). Det norske Utdanningsdirektoratet har tilsyn med grunnskoledelen.

Skolen holder til i en viktoriansk villa fra 1870-tallet, i et villaområde i Wimbledon, sørvest i London. En del av bygget leies av en selvstendig drevet barnehage, «The Norwegian Kindergarten in London». Det er et tett samarbeid mellom barnehagen og skolen og mange av de barna som bor i London over lengre tid går på både barnehagen og skolen.

For skoleåret 2017/2018 er det rundt 65 barn ved skolen. Det er totalt 14 ansatte, fordelt på snaut 11 årsverk.

Skolen eies og drives av en engelsk stiftelse: The Norwegian School in London Ltd. Skolens øverste organ er styret, som har seks medlemmer. Fire styremedlemmer oppnevnes av den norske ambassadøren i London. To styremedlemmer velges av foreldre som har barn i skolen.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger