National Campaign on Dalit Human Rights

The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) ble etablert i 1998 som et samarbeid mellom aktivister og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner som delte bekymringen for diskrimineringen av dalitene («de kasteløse») i det indiske samfunnet. NCDHRs virksomhet omfatter dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd, til ofre for overgrep og forskjellsbehandling, samt politisk lobbyarbeid nasjonalt. Organisasjonen har ført en kampanje for å synliggjøre at de universelle menneskerettighetene brytes i stor skala i India når det gjelder dalitenes situasjon. NCDHRs innsats har vært avgjørende for å mobilisere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner bekjempelsen av kastediskriminering i India og sørasiatiske naboland.

For sitt arbeid ble NCDHR tildelt Raftoprisen for 2007.