Teutobod var konge av teutonerne. Mot slutten av det andre århundre f.Kr., migrerte teutonerne, sammen med sine naboer, og mulige slektninger, de proto-germanske kimbrerne, fra deres hjemsted i Sør-Skandinavia. Stammene reiste sørover til Sør-Gallia og Nord-Italia, der de kom i konflikt med romerne i kimbrerkrigen