Tetraederstruktur

Tetraederstruktur er en struktur i kjemien som har form som et tetraeder. En har et atom i midten av et molekyl (eller en del av et molekyl), og det foreligger fire atomer rundt dette. Om det ikke foreligger andre krefter som påvirker deres posisjoner rundt senteratomet, vil molekylet få det som kalles tetraederstruktur, og de fire atomene vil ha en vinkel på tilnærmet 109,5° på hverandre.

Se Eksempel: CH4-molekylet har f.eks. tetraederstruktur.

Vinkelen i tetraederstrukturen er sentral innen kjemiens elektrongeometri, og kalles tetraedervinkelen. Tetraedervinkelens nøyaktige verdi regnes ut fra cos-1 (-1/3).

EksempelRediger

Et enkelt molekyl som vil få en slik struktur er metan (CH4). Det er i det nevnte molekylet et karbonatom i midten, og fire hydrogenatomer som ytterpunkter (se bilde).