Terrasseblokk

Terrasseblokk er en boligblokk hvor etasjene på én eller begge sider er trukket noe inn i forhold til etasjen under.

Terrasseblokker i RavnkrokenHolmlia i Oslo.

Blokktypen ble opprinnelig utviklet for bygging i bratt terreng, og slik kunne utnytte tomter som tidligere har vært ubebyggelig, men har senere også blitt bygget i flatt terreng, og gir da ofte fordelen med varierende leilighetsstørrelse og store altaner.

Særlig har Selvaag Gruppen stått for mye utbygging mer terrasseblokker, blant annet på Vestli og Etterstad i Oslo.