En terna er en liste med tre navn i sammenheng med utvelgelsen av en katolsk biskop.

Når en bispestol er vakant, igangsettes det innen den katolske kirke noen prosesser for utvelgelse av ny biskop. Den regulære fremgangsmåte i den største del av det katolske kirkefellesskap er at den pavelige nuntius eller den pavelige delegat oppstiller en liste på tre kandidater (ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos)[1] etter å ha vurdert en liste over mulige bispeemner som er oppsatt av den lokale bispekonferanse. Navn på ternaen kan til tider også delvis stamme fra annen input.

Nuntien skal så anstille nærmere undersøkelser vedrørende kandidatenes egnethet. Denne granskningsprosessen kan være nokså bred, med omfattende konsultasjoner, men den er hemmelig, og de forskjellige kommentarer blir heller ikke offentliggjort for historikere i ettertid.

Nuntien sender så de tre navnene og det sammensatte dossier av kommentarer til Pavestolen. Han uttrykker da også sin egen anbefaling.

Kirkeretten kjenner også en prosedyre der en terna med bispekandidater sendes fra Pavestolen. Det gjelder visse områder der gamle bispevalgsordninger er gitt forrang fremfor den vanlige kirkelovs bestemmelser. Da fremlegger Paven tre navn, hvorav én utvelges av det lokale domkapittel.

Det kjennes historisk og i noen drag fra moderne praksis også andre varianter av bispevalg der en terna inngår.

ReferanserRediger

  1. ^ CIC Can. 377 § 3.