Termografi

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografisk bilde med et konvensjonelt hus i bakgrunnen og et passivhus i forgrunnen til høyre

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke kuldebroer, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

UtbredelseRediger

Termografering er enda et relativt nytt fagfelt i Norge. Takstmenn, utbyggere og andre tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært benyttet som del av internkontrollen av elektriske anlegg.

Termografi har også blitt lansert som et diagnoseverktøy i pasientbehandling, men metoden har foreløpig ikke vist seg pålitelig nok sammenlignet med etablert diagnostikk.[1]

UtdannelseRediger

For å bli termografør stilles det egentlig ingen krav til verken utdannelse eller kompetanse for øvrig. Men flere og flere krever at de som utfører termografering er sertifisert enten via Nemko, DNV eller andre liknende aktører. Kursene for å bli termografør er veldig omfattende, og det kreves som regel at man er fagmann på det feltet man skal termografere for å bestå en slik prøve.

Termografiforum er en forening som jobber for at det skal bli økte krav til termograførenes kvalitet og at fagets renomé skal ivaretas.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger