Terminologi innen polyamori

evolusjon og betydning av ordet "polyamory" og relaterte alternative definisjoner og begreper

Terminologi innen polyamori ser på utviklingen og betydningen av ordet polyamori i seg selv, samt alternative definisjoner og begreper som er nært relatert til det.

En gruppe polyfolk fra en såkalt pride parade i San Francisco i 2004.

OversiktRediger

Ordet polyamori benyttes om livsstilen eller praksisen om det å være åpen for muligheten av at mennesker kan ha mer enn et intimt kjærlighetsforhold om gangen, med full viten og samtykke fra alle involverte parter. Begrepet blir gjerne forkortet til «poly» i dagligtale, særlig som en form for selv-beskrivelse, og til tider beskrevet som samtykkende ikke-monogami.

Polyamori er et hybridord: poly er gresk for mange, og amor er latin og betyr kjærlighet. Det har blitt oppfunnet av flere personer uavhengig av hverandre blant annet av Morning Glory Zell-Ravenheart hvis artikkel «A Bouquet of Lovers» (1990) ofte er sitert som kilde til ordet, og Jennifer Wesp som opprettet usenet nyhetsgruppen alt.polyamory i 1992. Imidlertid har begrepet blitt rapportert i sporadisk bruk siden 1960-tallet[trenger referanse], og selv utenfor polygame kulturer har slike forhold eksistert lenge før ordet ble oppfunnet, et eksempel datert fra 1920-tallet, f.eks. William Moulton Marston.

PolyamoriRediger

Begrepets historieRediger

Ordet polyamori fremkommer faktisk ikke i «A Bouquet of Lovers», som det er referert til ovenfor. Artikkelen benytter ordet «polyamorøs», men den opprinnelige versjonen introduserte begrepet med bindestrek, «poly-amorøs». Artikkelen bruker konsekvent «flerkoneri» som motstykke til monogami. Det finnes ingen verifiserbare kilder som viser ordet polyamori i vanlig bruk før etter at alt.polyamory ble opprettet. Den eldre betegnelsen «polyfidelity» (flersomhet), en undergruppe av polyamori, ble skapt flere tiår tidligere på Kerista.

Deltakerne av alt.polyamory samarbeidet om innlegg til en OSS (Ofte Stilte Spørsmål) som ble oppdatert jevnlig, og inkluderte der gruppens definisjon av polyamori. Den nyeste versjonen OSS hos polyamory.org, fra 1997, har denne definisjonen:

 Polyamori betyr «å elske mer enn én». Denne kjærligheten kan være av seksuell, emosjonell eller åndelig karakter, eller enhver blanding, i henhold til ønsker og avtaler for personene involvert, men du trenger ikke slite deg ut for å prøve å finne ut måter å tilpasse din forkjærlighet for eplepai eller fromhet, eller lidenskap for Saint Paul Saints baseball klubb i den.

«Polyamorøs» brukes også som en beskrivende betegnelse på mennesker som er åpne for flere enn et forhold, selv om de ikke er involvert med mer enn et. (Herlighet, noen er involvert i mindre enn én.) Noen mener definisjonen er litt løs, men den bør være ganske romslig for å passe det brede spekter av polyordninger der ute. 

OSS fra polyamory.org

I 1999 ble Morning Glory Zell-Ravenheart spurt av redaktøren av Oxford English Dictionary om å gi en definisjon av begrepet(begrepet var tidligere ikke anerkjent av ordboken). Hennes definisjon var:

 Praksisen, tilstanden eller evnen til å ha mer enn et intimt kjærligsforhold til samme tid, med full viten og samtykke fra alle involverte parter. Dette uttrykket var ment å være inkluderende, og i den forbindelse har vi aldri ment spesieltå utelukke swinging per se, dersom utøverne av dette ønsker å ta til seg begrepet og inkluderer seg selv ... De to viktigste ingrediensene i konseptet om polyamori er mer enn en og kjærlig. Altså forventes det at folk i slike relasjoner har kjærlige følelsesmessige bånd, at de er involvert i hverandres liv på alle plan, og at de har omsorg for hverandre. Dette begrepet er ikke ment å gjelde tilfeldig sex, anonyme orgier, en-nattstilfeller, sex hvor man plukker opp en tilfeldig, prostitusjon, «lureri», seriemonogami, eller den populære definisjonen av swinging som «partnerbytte»-fester. 

Morning Glory Zell-Ravenheart

Webster's New Millennium Dictionary of English definerer polyamori som:

«Deltakelse i flere og samtidige kjærlige eller seksuelle forhold.»

Merriam Webster's Dictionary gir definisjonen slik:

«Evnen eller praksisen med å ha mer enn et åpent kjærlighetsforhold samtidig.»

Begrepets omfangRediger

Ingen enkelt skrevet definisjon av polyamori har universell aksept. Det er generell enighet om at polyamori innebærer flere samtykkende, kjærlige relasjoner (eller åpenhet om slike), men utover det er begrepet like tvetydig som ordet elske i seg selv.

Noen argumenterer mot ideen at man må være deltaker i multiple relasjoner for å bli ansett som polyamorøs. Andre anser sine relasjonelle anskuelser for å være polyamorøse uansett om de i øyeblikket måtte være single eller i et eksklusivt forhold.

Et forhold har større sannsynlighet for å bli definert som polyamorøst hvis minst ett forhold er langsiktig og innebærer en slags forpliktelse (f.eks en høytidelig seremoni), og innebærer delte boliganordninger og/eller økonomi, men ingen av disse kriteriene er nødvendige eller definitive.

For eksempel kan noen som har flere seksualpartnere forme sterke kjærlighets-og vennskapsbånd med dem, uten å føle såkalt romantisk kjærlighet. Hvorvidt en slik person identifiserer som «polyamorøs", eller som «swinger», eller bruker et annet begrep, avhenger ofte mer av holdningen deres til andre polyamorøse, swingere, osv., enn på den eksakte relasjonens natur. Ulike begreper vektlegger ulike aspekter av samspillet, men både betegnelsen swinging og begrepet polyamori er fleksible i hva de kan vise til. Dette gir en viss grad av overlapping.

Likeledes kan et åpent forhold der alle deltakerne er langsiktige venner anses som polyamorøst i en videre forstand av begrepet, men utelukket fra noen av de strammere bruksområder (se videre diskusjon nedenfor). Det er nok overlappingen mellom disse begrepene som gjør at uttrykket «åpent forhold» også noen ganger blir brukt som et paraplybegrep når man snakker med mennesker som kanskje ikke er kjent med begrepet polyamori. Imidlertid har noen innvendinger til denne kortversjonen, ettersom flere partnere ikke nødvendigvis innebærer at de også har et åpent forhold.

Andre begreper innen polyamoriRediger

Terminologi som beskriver relasjonelle strukturer og forbindelserRediger

Begrepene «primær» (eller «primære forhold») og «sekundære» (eller «sekundære forhold») blir ofte brukt for kort å beskrive forskjeller mellom relasjonene i en persons liv. Oftest brukes begrepene for å gi en generell beskrivelse av typen eller kategorien av et forhold, om engasjement, forpliktelse, eller prioritet, derfor er det ikke uvanlig å diskutere spørsmålet om å ha flere primære forhold, eller kun ha sekundære relasjoner uten primære. Det eksakte skillet mellom disse kategoriene av forhold varierer avhengig av den eller de det gjelder, men primærforhold refererer seg vanligvis til et ekteskap-lignende forhold i form av boligarrangementer, økonomi, engasjement eller omsorg for barn (inngått ekteskap eller partnerskap kan eller ikke kan være involvert), mens sekundærforhold gjerne innebærer mindre av disse aspektene, og tertiærforhold (begrep som er mye mindre brukt) ville være enda mindre involvert eller mer tilfeldig.

En noe mindre vanlig måte å definere partnerne på er å nummerere relasjonene etter nåværende sekvensiell betydning: Det viktigste enkeltstående forholdet vil da være primærforhold, det nest viktigste ville være sekundærforhold, det tredje ville være tertiærforhold, osv. – enten man er dypt engasjert eller ikke. Mange polyamorøse motsetter seg imidlertid denne formen for ranking av partnere på det sterkeste. Begrepene primær og sekundær kan vise til selve forholdet eller utvides til å gjelde partneren i et slikt forhold.

På samme måte kan en kvinne med en ektefelle og en annen partner referere til ektefellen som sin primære og den den andre partner som den sekundære – eller kanskje hun anser begge for å være primære, avhengig av relasjonenene og hennes bruk av begrepene. (Selvfølgelig kommer dette i tillegg til eventuelle andre uttrykk en person kan bruke, for eksempel «mann», «elsker», «tilfeldig date», «venn», «bedre halvdel», og så videre.) En del polyamorøse unngår å bruke beskrivelser som primære/sekundære og anser at alle partnerne skal betraktes som like viktige.

En annen modell, som noen ganger blir referert til som «intime nettverk», kan omfatte forhold av varierende betydning for de involverte. Mennesker i intime nettverk kan kanskje eller kanskje ikke eksplisitt anse relasjoner som primære eller sekundære, og hierarkiet kan være flytende og vagt eller ikke-eksisterende.

Et forhold mellom tre personer kalles ofte en «triade» eller et «triangel», fire personer en «kvartett».

Enkelte særskilte forhold av vesentlig betydning som involverer mer enn to personer kan inneholde flere par av personer som kan ha mer eller mindre betydelige individuelle relasjoner med hverandre. Noen par kan ha sterkere gjensidig bindinger enn andre. I triader eller triangler, kan relasjonene i noen tilfeller karakteriseres som om de danner en trekant eller en «V». I en triade er alle tre partnerne direkte koblet og forbundet til hverandre med omtrent tilsvarende styrke.

I en «V», har to av de tre partnerne betydelig sterkere bånd enn til den tredje personen. De emosjonelle og seksuelle aspekter av forholdet kan variere i denne forbindelse, så det er mulig for eksempel å beskrive en relasjon som en triade følelsesmessig, men en V seksuelt. Det tikoblede medlemmet av et V-forhold blir noen ganger referert til som en «hengsel» eller «spydspiss», og partnerne dermed indirekte tilkoblet kan bli referert til som «våpen».

Det finnes også av andre bokstavbeskrivelser som «N» eller «U» kvartetter, eller «W» kvintetter(«Z» og «M» er ekvivalenter til «N» og «W» i denne forbindelse), hvert av dem forsøk på å symbolisere de mer betydelige bindinger innenfor en gruppe med analogi til utformingen av bokstaven, selvfølgelig har ikke alle kombinasjoner har bokstavanalogier.

Terminologi knyttet til polyamorøse versus åpne forholdRediger

Et «åpent forhold» betegner vanligvis et forhold (som regel mellom to personer, men noen ganger blant større grupper) hvor deltakerne kan være seksuelt involvert med andre, med samtykke av partner (e). Hvis et gift par gjør denne avtalen, er det et åpent ekteskap. Åpent forhold og polyamorøs er overlappende snarere enn identiske begreper; man kan bruke den ene eller begge begrepene for å beskrive sitt forhold. Grovt sett så refererer «åpne» seg vanligvis til det seksuelle aspektet av et «ikke-lukket» forhold, mens det i polyamori innebærer forlengelse av en relasjon ved at man tillater at det formes varige bånd til andre (som kan være seksuelle eller ikke) slik at det blir flere langvarige forhold:

  • Noen ikke-monogame forhold setter seksuelle restriksjoner på partnerne (f.eks polyfidelity); slike forhold kan være polyamorøse, men ikke åpne.
  • Noen forhold tillater sex utenfor den primære forholdet, men tillater ikke kjærlighet (kfr. swinging); slike forhold er åpne, men ikke polyamorøse.
  • Noen polyamorøse aksepterer ikke dikotomier av typen «i et forhold»/«ikke i et forhold» og «partnere»/«ikke partnere», fordi det uten disse distinksjonene er meningsløst å klassifisere et forhold som åpent og lukket.
  • Mange polyamorøse anser polyamori for å være deres (emosjonelle/filosofisk) forholdsorientering (akkurat som «homofil» og «straight» er kjønnsorientering) – de identifiserer seg som poly (en person i stand til og med ønsket om å elske flere) – mens «åpent forhold» er brukt som en logistisk beskrivelse: med andre ord, beskriver det en spesiell form for forhold, som polyfolk noen ganger har. De kan, for eksempel, si om seg selv «Jeg er polyamorøs» (eller «Jeg er poly»); min primære partner og jeg har et åpent forhold ..."

Diverse terminologiRediger

Kompersjon eller lykkemedfølelse er en positiv følelse som en person opplever når deres partner er lykkelig involvert med noen andre, i motsetning til sjalusi.

NFE – Ny forholds energi er den bølge av emosjonell og seksuell åpenhet og spenning som vanligvis oppleves i relativt nye relasjoner, med erkjennelse av kontrast med det mer fastsatte emosjonelle og erotiske forbindelser man opplever senere i samme forholdet, eller i andre pågående forhold samtidig.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger