Termal sirkulasjon

En termal sirkulasjon er en luftbevegelse som kommer av at varm luft stiger i den ene enden av sirkulasjonen, og kald luft synker i den andre enden, og på den måten skaper en kontinuerlig sirkulasjonsbevegelse. Termale sirkulasjoner oppstår også i væsker.

Termale sirkulasjoner er ikke avhengig av størrelse, og de kan oppstå på skalaer så små som et lite rom eller på global skala. Hadleyceller er et eksempel på en termal sirkulasjon på global skala.