Teorien om planlagt atferd

Teorien om planlagt atferd (1991)

Teorien om planlagt atferd (Theory of Planned Behavior, TPB) er en sosialpsykologisk modell som forklarer forholdet mellom ulike overbevisninger og atferd[1]. Teorien er en utvidelse av Icek Ajzen og Martin Fishbeins Teori om overveid handling (Theory of Reasoned Action, TRA) fra 1975. TPB hevder at et individs atferd i stor grad kan forklares gjennom fire komponenter: holdninger, subjektive normer, persipert atferdskontroll og intensjon. Teorien kan brukes innen flere områder og har vist seg å være spesielt nyttig til å forklare helserelaterte atferder[2]

LitteraturRediger

  • Taylor Shelly E: Health Psychology, 2006 McGraw-Hill. 6th edition.
  • Arild Espnes. G & Smedslund. G 2001, Helse psykolog, Kapital 3, Helse atferd og helse atferds modeller.
  • Edward. P. Sarafino : Health psychology, Biopsychosocial Interactions 6th. edition.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ajzen, Icek (1991): «The theory of planned behavior» Organizational behavior and human decision processes, bind 50, nr. 2, s. 179 - 211.
  2. ^ Godin, G., & Kok, G. (1996): «The theory of planned behavior: a review of its applications to health-related behaviors[død lenke]» - American journal of health promotion, bind 11, nr. 2, s. 87-98.