Teoretisk kjemi

gren av kjemi

Teoretisk kjemi er et fagområde som studerer molekylers struktur og reaksjoner ved hjelp av teoretiske metoder. Teoretiske beregninger basert på kvantemekanikkens prinsipper benyttes til å forstå de kjemiske prosessene og etablere grunnleggende konsepter.