Et teorem er en læresetning med en bevist gyldighet. Ordets betydning på gresk er bokstavelig oversatt til det som er sett.

Den pytagoreiske læresetningen er et kjent eksempel på et teorem, og denne setningen lærer man allerede på ungdomsskolen. Det finnes dusin på dusin med forskjellige beviser for denne setningen.