Temne (folk)

folkegruppe i Vest-Afrika

Temne er en folkegruppe som lever hovedsakelig i Sierra Leone. De utgjør omtrent 35 % av landets befolkning.