Teleloven

Lov om telekommunikasjon (teleloven) ble opphevet ved og avløst av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) ved ikrafttredelse 25. juli 2003.

Teleloven ble opprinnelig vedtatt 23. juni 1995.

KilderRediger