Telefonoverdrag er en enhet som kobles som et telefonapparat til en telefonlinje og til en basestasjon for kommunikasjonsradioer slik at en innkommende telefonsamtale kan besvares av en radio, og som kan gi mulighet for å ringe fra en radio til telefonnettet.

Før de lette mobiltelefonene ble vanlige ga telefonoverdragene mulighet for å svare på innkommende telefonsamtaler til drosjer, ambulanser og legevakt fra radioer i bilene eller fra håndapparater.

I USA, der lokale telefonsamtaler er gratis, har det vært vanlig at radioamatører kunne koble sammen en amatørradiostasjon til telefonlinjen for samtale mellom andre radioamatører og telefoner i eget lokalområde med telefonoverdrag, engelsk: phone patch.

Telefonoverdrag kan også koble en telefonlinje til miksebordet til en radiostasjon som kringkaster radioprogram til allmennheten. Samtaler kan dermed bli håndtert ved hjelp av lydutstyret i studioet (mikrofon, hodetelefoner, høyttalere) og også kringkastes.