Telefonavisen

Telefonavisen var en tjeneste Norsk Telegrambyrå innførte på 1960-tallet, med datidens spissteknologi. Folk kunne ringe 025 og få høre nyhetene lest opp fra et lydbånd - i tre minutter.

Annonse for Telefonavisen i Telefonkatalogen på 1960-tallet

I praksis ble de viktigste nyhetene lest inn om lag ti ganger i døgnet, så helt ferske var de jo ikke. Men ved store begivenheter var man i 1967 oppe i hele 30 utgaver per døgn.

Tjenesten ble en suksess, og i byråets interne blad NoTaBene oppsummerte man i 1967: «Direktøren kan vanskelig skjule sin begeistring over nyanskaffelsen.» [...] «Det er planer om å utvide telefonavis-servicen til Bergen, Trondheim og Stavanger. Telegrafverket er interessert, men først må problemet med klargjøring av linjer løses. En telefonavis i disse byer bør gi grunnlag for egne avdelingskontorer for NTB.»[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Telefonavisen», NoTaBene, NTB 100 år 1967, side 5

KilderRediger

  • Einar Olsen: En historisk vandring gjennom 140 år i Norsk Telegrambyrå : NTB 1867 - 2007, NTB, Oslo 2007, side 43