Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon er et begrep som primært brukes om

  • tekster som beskriver hvordan et produkt skal produseres – dette benevnes ofte som produksjonsunderlag
  • tekster som beskriver hvordan et produkt skal installeres, brukes og repareres – disse tekstene samles gjerne i det som kalles en bruksanvisning eller en brukermanual

Tekstene som inngår i den tekniske dokumentasjonen vil ofte inkludere multimodale elementer som tegninger, illustrasjoner, fotografier og video.

Se ogsåRediger