Tegnebord er et solid arbeidsbord som tidligere var nødvendig utstyr for arkitekter og tekniske tegnere.

Eldre tegnebord med parallellføringsstag og dreibare linjaler («tegnemaskin»)
Tegnesal ved Horten tekniske skole 1954, med elever ved tegnebord med tegnemaskiner.

Konstruksjon rediger

En stor, plan og firkantet plate er festet på en solid sokkel i det dreibart punkt, slik at platen kan stilles i en hvilken som helst vinkel for å oppnå en god arbeidsstilling (fra horisontal til vertikal). Normalt kan sokkelen også heves og senkes for å få riktig arbeidshøyde.

Til denne platen er det festet en tegnemaskin, der det til et dreibart punkt er festet to linjaler som står vinkelrett på hverandre. Det dreibare punktet er igjen festet på en anordning som gjør at det kan flyttes over hele arbeidflaten uten at linjalenes vinkel i forhold til tegnebordets kanter endres. Dette er ordnet på ulike måter, enten ved parallellføringsstag (slik fig. 1 viser), eller hjelp av en vertikal linjal som igjen er festet til en horisontal skinne langs bordets øvre eller nedre kant.

Etterhvert har utviklingen av edb-baserte tegneprogrammer (for eksempel AutoCAD) tilknyttet storformats plottere overtatt tegnebordets funksjon.

Eksterne lenker rediger