Technostructure

Technostructure er et begrep skapt av økonomen John Kenneth Galbraith i boka "The New Industrial State" (1967) for å beskrive gruppen av teknikere i et foretak (eller et administrativt organ) med stor innflytelse og kontroll på dens økonomi. Begrepet refererer vanligvis til den ledelsesmessige kapitalismen hvor direktøren (virksomhetsleden) og andre ledere, forskere, eller advokater holder mer makt og innflytelse i selskapet enn aksjonærene i vedtak og retningsbestemtelser.