Tawrat er det arabiske navn på den jødiske Toraen som er fellesnavn for det kristne kaller det gamle testamentet. Dette er i stor grad felles for alle tre religionene.