Tarradalen

Tarradalen er en ca. 45 km lang fjelldal som strekker sig fra Kvikkjokk till det sørøstlige hjørnet av Padjelanta nasjonalpark. Den gjennomkrysses av den sørlige delen av Padjelantaleden. Langs leden finnes flere overnattningshytter som drives i regi av Svenska Turistföreningen.

Nedre delen av Tarradalen, noen titalls km fra Kvikkjokk