Taleregistrator

Opttaker som brukes til å ta opp lyd i cockpit, og radio og intercom

Taleregistrator, på engelsk mer presis kalt cockpit voice recorder, er et instrument for opptak av lyd og tale i et luftfartøys cockpit.

Begge sider av en taleregistrator
Taleregistrator funnet på havaristedet.

Taleregistratoren tar opp all lyd i cockpit, det vil si kommunikasjon mellom besetningen og mellom besetning og flykontrollen. I likhet med ferdsskriveren er dette instrumenter som kan lette arbeidet for havariinspektørene som etterforsker ulykker og hendelser.

En standard taleregistrator tar opp fire kanaler over en periode på to timer. Opprinnelig var kravet 30 minutter, men dette har vist seg å være utilstrekkelig. I mange tilfeller har det vist seg at de bakenforliggende årsaker til et havari kan ha oppstått mer enn 30 minutter forut for havariet.

De første utgaver av taleregistrator var en enkel båndopptaker, først med en metalltråd, senere magnetbånd.

Begge instrumenter monteres i flyets haleror, et område som erfaringsmessig blir minst utsatt ved flyulykker. Begge instrumentene, som populært kalles «de sorte boksene», tross den sterke oransje farge, skal tåle påkjenningene som kan oppstå ved en flyulykke, typisk 3 600 g og temperaturer på over 1 000 °C med varighet på en halv til én time.[trenger referanse] Boksene skal også tåle å ligge under vann en viss tid, typisk én måned.