Tal der Ahnungslosen

I rødt de deler av DDR der man ikke kunne motta radio- eller fjersynssignaler fra Vest-Tyskland medregnet Vest-Berlin

Tal der Ahnungslosen («de anelsesløses dal») var på folkemunne i DDR en betegnelse på de deler av Den tyske demokratiske republikk som lå så langt unna vesttyske fjernsynssendere at de ikke kunne ta inn vesttyske programmer. Folk derfra ble dermed ansett som mindre godt informert.

Uttrykket ble nesten eksklusivt benyttet om Dresden og omegn, men i virkeligheten var det også et tilsvarende område nordøst i landet.