Taifa er en betegnelse som brukes om de forskjellige småkongedømmene som hersket i al-Andalus (muslimsk Iberia) på 1000-tallet fra Córdoba-kalifatet kollapset til almoravidene erobret al-Andalus. Splittelse og kaos i denne perioden ga den muslimske posisjonen på halvøya en varig knekk og var en av hovedfaktorene til at den kristne gjenerobringen, reconquista, lykkes.

Taifaene opprettholdt samme kulturelle nivå som Córdoba-kalifatet, men var militært svake. De var ofte nødt til å betale tributt til de kristne kongene eller betale dem til å angripe rivaler.

Liste over de viktigste taifaene rediger