Tage Eriksen

Tage Eriksen var lagmann i Christiansand og Agdesidens lagdømme mellom 1618–1621.

Tage Eriksen
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

EmbetskarriereRediger

Tage Eriksen ble i 1614 utnevnt av stattholderen til lagmann i Fredrikstad. Han var da syk og ble byttet ut med Nils Krag. Ved utnevnelsen til lagmannsembete på Agder fikk han pålegg om å melde fra om hans ”svaghed” var til hinder for embetsutførelsen. Han ble bestallet til lagmann på Agder den 16. august 1618.[1] Tage Eriksen ble forflyttet til Opplandene i 1621 etter at den nytilsatte lagmannen der, Rasmus Hansen døde etter få måneder i embetet.[2]

I 1609 er han nevnt som slottsskriver på Akershus først under Jørgen Friis og i 1609 under stattholder Enevold Kruse.[3] Tage Eriksen var fogd i Buskerud og Bragernes 1609–1615[4] og borgermester i Oslo 1613–1618. I 1620 dømte han i en arvesak som siden ble behandlet på nytt i 1636 av lagmann Augustinus Olsen.[5]

På herredagen i Oslo 8. juli 1622 møtte Tage Eriksen som ”fordum lagmann”. En dom han hadde avsagt på Gjerstad i Aust-Agder, ble underkjent. Lagmannen ble dømt å betale 10 daler i erstatning.

ØkonomiRediger

Han fikk 6. juli 1618 brev på de rettigheter som hadde fulgt forrige lagmann.[6] Hans krav om at bøndene skulle betale ham ”underhold” med 8 sk. av hver fullgård, 4 sk. av hver halv gård og 2 sk. av hver ødegård ble behandlet av herredagen i 1625. Lagmannens pålegg ble underkjent. Bøndene ble fritatt for ytelsen.

Lensherren på Agder siden 1619, Christoffer Gjøe, påla bøndene å bygge lagtingshus på Nedenes. På herredagen i Oslo ble bøndene fritatt for denne plikten.

ReferanserRediger

  1. ^ Norske Rigsregistranter IV 1618 Arkivert 7. juni 2007 hos Wayback Machine. s. 727.
  2. ^ Norske Rigsregistranter V 1621 Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine. s. 136
  3. ^ Norske Rigsregistranter IV 1609 Arkivert 7. juni 2007 hos Wayback Machine. s. 345.
  4. ^ Oslo lagtingsprotokoll nr. II-VII 1608-1616 ; Oppland lagtingsprotokoll nr. I 1611-1613. Oslo: Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt. 1987. s. 126, 173, 291, 405. ISBN 8270613010. 
  5. ^ Riksarkivet (1998). Agdesiden dombok 1636. Oslo: Riksarkivet. s. 312. ISBN 8254800472. 
  6. ^ Norske Rigsregistranter IV 1618 Arkivert 7. juni 2007 hos Wayback Machine. s. 714.