Tabaristan

Tabaristan er en gammel region i Iran som nå tilsvarer provinsene Mazandaran og Golestan. Den strakk seg langsetter sørøst- og sørkysten til Kaspihavet og dekket et område på rundt 500 x 70 km. Geografisk sammenfaller det omtrent med det eldre Hyrkania.

Akamedidisk gullbeger fra Kalardasht i Mazandaran
Caspian coast of Iran during the Iranian intermezzo.png

På grunn av sin beliggenhet, hinsides ugjennomtrengelige fjell som skilte området fra det øvrige Iran, kunne Tabaristans herskerdynasti utvikle en stor grad av selvstyre. Dette gjaldt ikke minst ziyaridene (sijaridene), som hersket fra 928 til 1090 e.Kr.

Området tilhørte i lang tid mederne, et folk som var nært beslektet med perserne. De tilhørte, gjennom et vennskapsforbund med kong Kyros II og akamenidenes verdensrike som Kyros etablerte i år 570 f.Kr.

Tabaristan delte i stor grad skjebne med naboprovinsen Gilan i vest. I perioden 17231736 lå begge under Russland. I 1921 omfattet Den iranske sovjetrepublikk både Gilan og Tabaristan.

LitteraturRediger