TV-film er en filmtype produsert for TV. Slike filmer har vanligvis mange likhetstrekk med ordinære kinofilmer og noen få, slik som amerikansk Dagen etter (1983), har også blitt vist på kino i enkelte land. En del av dem har også blitt lansert på video. TV-filmer produseres i stor skala i USA, men er mer sjelden i Norge.

Det kan i noen tilfeller være litt uklare grenser mellom hva som er TV-film og hva som er TV-serie. For eksempel er produksjonene med den amerikanske detektiven Columbo av enkelte definert som enkeltstående TV-filmer. Dette siden lengden er forskjellig fra episode til episode og den tilsvarer vanligvis lengden til en ordinær spillefilm. Det ble også produsert forskjellige antall «episoder» for hver sesong.

Mer teaterlignede produksjoner slik som Fjernsynsteater kan også være et eksempel på TV-filmer som avviker en del fra den ordinære spillefilmen. Denne typen TV-film har vært mest vanlig i Norge.

Eksempel på kjente TV-filmer kan være Terror bak rattet (1971), Casino Royale (1954), Dagen etter (1983), Den brennende sengen (1984), Ivanhoe (1982), Vi hade i alla fall tur med vädret (1980) og Marsjen (1990).